Wij geloven dat een virtuele simulatie mensen uitdaagt om zich op een éénduidige, efficiënte en plezierige manier te ontwikkelen in een altijd toegankelijke en veilige omgeving.

Simulation + Gamification = Inspiration

Een virtuele simulatie is een trainingstool waarin u werkinstructies in een 3D wereld kunt simuleren en aanleren. Zo komt u dichter bij de echte praktijksituatie en wordt theorie beter begrepen.

Volgens Ebbinghaus verliezen wij in de eerste 20 minuten van de kennisoverdracht al bijna de helft

Na 1 dag is al 2/3 van de overgedragen kennis reeds verloren gegaan. Dit kan voorkomen worden door de inzet van slimme simulaties!

Volgens Ebbinghaus is binnen een week bijna 4/5 van de kennis verloren. Door gamification wordt deze "vergeetcurve" sterk afgezwakt!